List Upvote

Grid XXSmall

Grid XXSmall Mod01

Grid XXSmall Mod11

Grid Small Mod03

Ordered Text List XSmall

 • in

  Lucci đã sử dụng Haki siêu cấp từ trước Timeskip ?

    Gần đây, chúng ta đã được chứng kiến một dạng Haki siêu cấp tăng cường của Haki vũ trang được Luffy sử dụng để thôi bay một cái cây mà không cần chạm vào nó. Nhưng từ trước đó rất lâu, hiện tượng này đã từng được chứng kiến. Cho dù Rokuogan là một sóng […] More

 • in

  Hệ thống Shichibukai chính thức bị khai tử

    Trong arc Levely, do việc lũng đoạn của những thành viên cũ của hệ thống Shichibukai là Crocodile và Doflamingo gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới hai quốc gia thành viên của chính quyền thế giới, một đại điện của quốc gia thành viên đã đề xuất ý kiến về việc hủy bỏ hệ […] More

 • in

  Zoro có Haki bá vương ?

    Trong chapter trước, thanh Enma đã được trao cho Zoro Enma được biết đến như là một thanh kiếm rất khó bị chế ngự. Trước đây chỉ có lãnh chúa Oden sử dụng được nó. Đó là do đặc tính của thanh kiếm này sẽ hút Haki của người sử dụng nó để tạo […] More

Ordered Text List Medium

 • Lucci
  in

  Lucci đã sử dụng Haki siêu cấp từ trước Timeskip ?

    Gần đây, chúng ta đã được chứng kiến một dạng Haki siêu cấp tăng cường của Haki vũ trang được Luffy sử dụng để thôi bay một cái cây mà không cần chạm vào nó. Nhưng từ trước đó rất lâu, hiện tượng này đã từng được chứng kiến. Cho dù Rokuogan là một sóng […] More

 • in

  Hệ thống Shichibukai chính thức bị khai tử

    Trong arc Levely, do việc lũng đoạn của những thành viên cũ của hệ thống Shichibukai là Crocodile và Doflamingo gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới hai quốc gia thành viên của chính quyền thế giới, một đại điện của quốc gia thành viên đã đề xuất ý kiến về việc hủy bỏ hệ […] More

 • Zoro
  in

  Zoro có Haki bá vương ?

    Trong chapter trước, thanh Enma đã được trao cho Zoro Enma được biết đến như là một thanh kiếm rất khó bị chế ngự. Trước đây chỉ có lãnh chúa Oden sử dụng được nó. Đó là do đặc tính của thanh kiếm này sẽ hút Haki của người sử dụng nó để tạo […] More

Ordered Text List XLarge

 • Lucci
  in

  Lucci đã sử dụng Haki siêu cấp từ trước Timeskip ?

    Gần đây, chúng ta đã được chứng kiến một dạng Haki siêu cấp tăng cường của Haki vũ trang được Luffy sử dụng để thôi bay một cái cây mà không cần chạm vào nó. Nhưng từ trước đó rất lâu, hiện tượng này đã từng được chứng kiến. Cho dù Rokuogan là một sóng […] More

 • in

  Hệ thống Shichibukai chính thức bị khai tử

    Trong arc Levely, do việc lũng đoạn của những thành viên cũ của hệ thống Shichibukai là Crocodile và Doflamingo gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới hai quốc gia thành viên của chính quyền thế giới, một đại điện của quốc gia thành viên đã đề xuất ý kiến về việc hủy bỏ hệ […] More

 • Zoro
  in

  Zoro có Haki bá vương ?

    Trong chapter trước, thanh Enma đã được trao cho Zoro Enma được biết đến như là một thanh kiếm rất khó bị chế ngự. Trước đây chỉ có lãnh chúa Oden sử dụng được nó. Đó là do đặc tính của thanh kiếm này sẽ hút Haki của người sử dụng nó để tạo […] More

List XLarge

List

List Small

List Small 2 columns

List XXSmall : Module 01

List XXSmall : Module 02

Lucci

Hot

in

Lucci đã sử dụng Haki siêu cấp từ trước Timeskip ?

  Gần đây, chúng ta đã được chứng kiến một dạng Haki siêu cấp tăng cường của Haki vũ trang được Luffy sử dụng để thôi bay một cái cây mà không cần chạm vào nó. Nhưng từ trước đó rất lâu, hiện tượng này đã từng được chứng kiến. Cho dù Rokuogan là một sóng […] More

Read More

List XXSmall : Module 03

Lucci

Hot

in

Lucci đã sử dụng Haki siêu cấp từ trước Timeskip ?

  Gần đây, chúng ta đã được chứng kiến một dạng Haki siêu cấp tăng cường của Haki vũ trang được Luffy sử dụng để thôi bay một cái cây mà không cần chạm vào nó. Nhưng từ trước đó rất lâu, hiện tượng này đã từng được chứng kiến. Cho dù Rokuogan là một sóng […] More

Read More

List XXSmall : Module 21

Lucci

Hot

in

Lucci đã sử dụng Haki siêu cấp từ trước Timeskip ?

  Gần đây, chúng ta đã được chứng kiến một dạng Haki siêu cấp tăng cường của Haki vũ trang được Luffy sử dụng để thôi bay một cái cây mà không cần chạm vào nó. Nhưng từ trước đó rất lâu, hiện tượng này đã từng được chứng kiến. Cho dù Rokuogan là một sóng […] More

Read More

Module 10 2of3

Masonry

Zigzag

Grid Small

Grid Large

Grid