Sanji có đủ sức để đánh bại các thành viên của Germa 66 nếu họ được trang bị công nghệ ?

+ Post bài phân tích

Thảo luận: 0 Bình luận

Đề xuất bởi: Tạp chí manga - 12 Tháng Tám, 2018

So sánh haki quan sát của Katakuri và Enel

+ Post bài phân tích

Thảo luận: 0 Bình luận

Đề xuất bởi: Tạp chí manga - 12 Tháng Tám, 2018

So sánh sức mạnh của hai thuyền phó Katakuri và Phượng hoàng marco

+ Post bài phân tích

Thảo luận: 0 Bình luận

Đề xuất bởi: Tạp chí manga - 11 Tháng Tám, 2018

Sức mạnh của đô đốc Fujitora so với cựu đô đốc Aokiji ?

+ Post bài phân tích

Thảo luận: 0 Bình luận

Đề xuất bởi: Tạp chí manga - 11 Tháng Tám, 2018

Zoro và Sanji sau timeskip : Ai mạnh hơn ai ?

+ Post bài phân tích

Thảo luận: 0 Bình luận

Đề xuất bởi: Tạp chí manga - 11 Tháng Tám, 2018

Bí ẩn con mắt bị thương bên trái của Zoro là gì ?

+ Post bài phân tích

Thảo luận: 0 Bình luận

Đề xuất bởi: Tạp chí manga - 11 Tháng Tám, 2018

Kaido và Bigmom: Ai là kẻ mạnh hơn ?

+ Post bài phân tích

Thảo luận: 1 Bình luận

Đề xuất bởi: Tạp chí manga - 11 Tháng Tám, 2018